* Những Sáng tác mới của Họa, Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa luôn luôn được cập nhật trên trang web này *

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

10 BÀI THÁNH CA GIÁNG SINH - Vũ Thái Hòa

******

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012***

O HOLY NIGHT
ĐÊM THIÊNG LIÊNG
Thánh Ca Quốc tế - Lời Việt: Vũ Thái Hòa***

OH CHRISTMAS TREE
CÙNG NHAU TA ĐI
Thánh Ca Quốc tế - Lời Việt: Vũ Thái Hòa
********