* Những Sáng tác mới của Họa, Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa luôn luôn được cập nhật trên trang web này *

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

***** CHÚC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

***

CA XUÂN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

*****

XUÂN ĐẾN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
*****